Dette websted er udarbejdet og designet som en gave til sognepræst Carl P. Behrens i forbindelse med hans fratrædelse og pensionering.

Carl P. Behrens har virket som sognepræst ved Sankt Nikolai Kirke fra 1976 - 2004.

Webstedet er udarbejdet i perioden april - september 2004.

Tekst materiale er hentet fra følgende kilder:

Niels Friis: Skt. Nikolai kirkes orgel-historie i tre århundereder
Preben Olufson: Skt. Nikolai Kirke, Nakskov (1989)
samt udkast til ny udgave af Skt. Nikolai Kirke, Nakskov.

Nivå den 27. september 2004

 

Jacob Behrens
Master of Computer Mediated Communication

 

Domænet www.sanktnikolaikirke.dk er privatejet og er således ikke en officiel side for Sankt Nikolai kirke i Nakskov.

Klik på grundplanets røde markeringer for at læse mere

alt

Kirketårn og klokker Mindetavle 1659 Orgel Prædikestol Krucifiks Kirkeskib Døbefont Altertavle Sakristi Kanonkugle Den flækkede gravsten Bryllupspuder Mindetavle for lynnedslag Pengeblokken Epitafium 1 Epitafium 2 Epitafium 3 Epitafium 4 Præstetavler Præstetavler Epitafium 7 Epitafium 6 Kalkmaleri Mindetavle over faldne i krigene 1848 -50 og 1864 Epitafium 5 Malerier