Tårn

Det nuværende spir fik kirken i 1906. Det er kobber dækket og 40 m højt. Kirkens højde fra jorden til spirets top er 70 m. Der er tre klokker i tårnet. Den ælste er fra 1680, og de to andre skriver sig fra 1748 og 1749.

Kirkens spir har i tidens løb adskillige gange været ramt af lynnedslag (se mindetavle).

Inskriptionen på kirkens klokke fra 1749 siger således:

"Her hænger jeg og skal til Kirken eder kalde, tunghørig Sjæle, o staa op og lader eder falde al Verdens Sysler, gaar og hører Herrens Røst, saa ringer jeg for dig til eders Sjæle Trøst."

Tårnet anno 1870

Toppen af spiret

se også:

Se og hør klokkerne ringe