alter sakristi

Alterbordet i sakristiet har på forsiden et billede malet 1633. Det har tidligere hængt under lydhimlen bag prædikestolen. De fire figurer på billedet er en allegorisk fremstilling af Kristus som dødens besejrer, der træder på slangen, Johannes Døberen, der peger på Kristus, en nøgen bedende mand (muligvis Adam) samt Moses med lovens tavler.

På alterbordet står to bordstager af kobber fra omkring 1650 -1700. Billedet over alterbordet er en moderne kopi af "Bebudelsen" efter italiensk renaissancemaler.

Ved sakristi