Flækket gravsten

Først under kirkens gennemgribende restaurering i 1990´erne finder man under alteret den ene halvdel af den flækkede gravsten. Den blev gemt, skjult under alteret sammen med mumien af en kat! Efter Nationalmuseets oplysninger for at skærme mod ulykke!

Formodentlig i 1629 er den omtalte gravsten placeret foran alteret for at ære mindet om byens nok mest berømte sognepræst Anders Pedersen Perlestikker, som er ophavsmand til Danmarks næstældste kirkebog "Perlestikkerbogen".

Foruden registrering af kirkelige handlinger rummer bogen også en fortegnelse over bøndernes tiende og byens første vejviser med fortegnelse over gader og stræder med navne på beboerne. Perlestikkerbogen sorterer under Lokalhistorisk arkiv ligesom kopi af alle senere kirkebøger - men opbevares på Nakskov Bibliotek i klimasikret boks!

Den latinske inskription på stenen lyder: Vitæ Corona Tandem Deconatur Tentar Iac. 1", hvilket betyder: Omsider dekoreret med livets krone eller prøvelse. Henvisning til Jacobs brev 1.12.