Prædikestol

Prædikestolen er udført af den sydslesvigske billedeskærer Jørgen Ringnis i 1630. Initialerne "JR" er skåret ind i billedetavle nr. 6: Jesu opstandelse. Sangerpulpituret under orglet med Jesus og de tolv apostle er skåret af samme kunstner.

Prædikestolen er skænket til kirken af arvingerne efter den daværende borgmester, rådmand Thyge Sørensen. Portrætmaleri af borgmesteren og hans kone ses i to felter på lydhimlen. Deres grav er fundet i gulvet under prædikestolen.

Prædikestolens front er delt op i syv felter, adskilt ved piller med figurer af de tolv apostle.

 De syv felter fremstiller:

"Syndefaldet"
"Abrahams ofring af Isak"
"Moses ophøjer kobberslangen"
"Korsfæstelsen"
"Jesu gravlæggelse"
"Jesu opstandelse"
"Kristi himmelfart"

 

 

 

 

 

p1
p2
p4
p5
p6
p7

 

 

alt  alt