Når man ser den smukt restaurerede kirke, har man svært ved at forestille sig, at kirkens gulve - både i hoved- og sideskibe i 16-1700-tallet har været fyldt op med større og mindre gravsten. En del af disse flankerer nu fundamentet omkring hele kirken udvendigt.

De særlige fine blev hængt op over graven som epitafier.
(græsk: ´Epi tafos´= over graven)

Epitafier i kirken

Epitafie 1 - sandsten fra 1626
Epitafie 2 - over Niels Nielsen
Epitafie 3 - i bruskbarok fra 1646
Epitafie 4 - fra 1686 over den ældst kendte kirkeværge ved Sankt Nikolai kirke: Hans Rasmusøn Holm Borger
Epitafie 5 - over Niels Saxstrup (1677)
Epitafie 6 - over rådmand Matzen
Epitafie 7 - over Else Mule og Mag. Frantz Thestrup

se også

Gravsten ved fundament