Alter

Altertavlen er fremstillet af den berømte billedskærer Anders Mortensen fra Odense i 1657. Flere lignende findes både i Odense og i Vindeby på Lolland. Stilen er bruskbarok, hvilket specielt fremgår af de meget markante skræmmemasker på hver side af alteret!

maske alter   maske alter  

Alteret har en frelseshistorisk opbygning med de to GT-lige skikkelser, Moses og Aron fritstående på hver side.

alter statue   alter statue

Centrum er Jesu indstiftelse af den hellige nadver. Nadverbilledet er flankeret af de fire evangelister med hver deres attribut: Mattæus (englen), Markus (løven), Lukas (oksen) og Johannes (ørnen).

altertavle

Byprofilen i baggrunden er Nakskov med kirkens tårne - ikke Jerusalem!

altertavle

De to felter over nadverbilledet er: Jesu korsfæstelse og nedtagelse fra korset.

altertavle

altertavle

Øverst: Kristus Triumphans - den sejerende Kristus med foden på jordkloden. De øvrige personer over evangelisterne er ti GT-lige profetskikkelser med tydlige kendetegn som skriften, pennen og det jødiske sofarhorn.

altertavle

Bemærk korhvælvets skæve centrering i forhold til midteraksen (se grundplan).

Øverst til venstre ses en sort markering af det sted hvor kanonkuglen blev skudt ind gennem hvælvingen i 1659 - kun to år efter alterets opstilling. Under kirkens store restaurering fandt konservator adskillige granatsplinter på bagsiden af alteret.

Hvælving

se også:

Den flækkede gravsten